Cloudové riešenia dneška chránené pred hrozbami zajtrajška

Prisma Cloud 2.0 – jediná komplexná platforma na ochranu cloudových riešení.


Zabezpečte váš cloud

Prisma™ je najrozsiahlejšia ponuka zabezpečení cloudových riešení v odbore. Zdokonaľte používanie vašich cloudových riešení sadou produktov navrhnutou na zabezpečenie dnešných spletitých IT prostredí.

Prisma Access
Prisma Cloud
Prisma SaaS
Prevencia straty údajov

Viac informácií

Ebook: Prekonávanie výziev v oblasti ochrany údajov v cloude

Ako môže konsolidované riešenie na prevenciu straty údajov (DLP) uľahčiť spravovanie ochrany dát a zaistiť, aby vaše údaje zostali zabezpečené.

Ebook: Prisma Access

Čo robí Prisma Access jedinečným?

Ebook: Prisma Cloud stručne

Prisma Cloud je komplexná natívna cloudová bezpečnostná platforma s najširším pokrytím zabezpečenia a súladu s legislatívou v odbore pre aplikácie, údaje a celý rad natívnych cloudových technológií počas celého životného cyklu a naprieč hybridnými a multi-cloudovými prostrediami.

Ebook: Prisma Cloud Compute Edition stručne

Prisma Cloud Compute Edition poskytuje flexibilné možnosti nasadenia na ochranu vašej práce a aplikácií, nech už sa ich rozhodnete nasadiť kdekoľvek

Ebook: Zabezpečenie vzdialených pracovných síl pomocou Prisma Access

Prisma Access od Palo Alto Networks je riešenie zabezpečenia prístupu k aplikáciám a službám (SASE) pre bezpečné pripojenie užívateľov k aplikáciám a službám, nech sú kdekoľvek, či už na verejnom alebo súkromnom cloude, softvéri ako službe (SaaS), vašom dátovom centre, alebo internetu všeobecne.

Ebook: Prisma SaaS: Stručne

Prisma™ SaaS drží riziká na uzde vďaka pokročilej ochrane údajov a ucelenosti naprieč aplikáciami.