Ebook: Zabezpečenie vzdialených pracovných síl pomocou Prisma Access.

Popis:

Prisma Access od Palo Alto Networks je riešenie zabezpečenia prístupu k aplikáciám a službám (SASE) pre bezpečné pripojenie užívateľov k aplikáciám a službám, nech sú kdekoľvek, či už na verejnom alebo súkromnom cloude, softvéri ako službe (SaaS), vašom dátovom centre, alebo internetu všeobecne. Prisma Access dodávaný ako cloudová služba, môže kontrolovať prevádzku na všetkých portoch a protokoloch. Môže poskytovať aj mnoho bezpečnostných služieb, vrátane dešifrovania SSL, pokročilej prevencie hrozieb, sandboxu, prevencie straty údajov (DLP), Zero Trust Network Access (ZTNA) a ďalších.

Sťahovanie

Týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov zahŕňajúcich moje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo na marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) spoločnosťou CLICO Sp. z o.o. Spoločnosť CLICO môže moje osobné údaje na vyššie uvedené účely odovzdať svojim spoločnostiam a spoločnosti Palo Alto Networks. Podrobné pravidlá o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.