Ebook: Prisma SaaS: Stručne

Popis:

Prisma™ SaaS drží riziká na uzde vďaka pokročilej ochrane údajov a ucelenosti naprieč aplikáciami. Rieši vaše potreby v oblasti Cloud Access Security Broker (CASB) a poskytuje pokročilé funkcie v oblasti zisťovania rizík, prevencie straty údajov, zaistenia súladu s legislatívou, spravovania údajov, monitorovania správania užívateľov a pokročilej prevencie hrozieb. Teraz môžete byť v súlade s legislatívou a zároveň zabrániť úniku dát a narušeniu podnikania prostredníctvom nasadenia CASB vo viacerých režimoch.

Sťahovanie

Týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov zahŕňajúcich moje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo na marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) spoločnosťou CLICO Sp. z o.o. Spoločnosť CLICO môže moje osobné údaje na vyššie uvedené účely odovzdať svojim spoločnostiam a spoločnosti Palo Alto Networks. Podrobné pravidlá o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.