Ebook: Prisma Cloud stručne

Popis:

Prisma Cloud je komplexná natívna cloudová bezpečnostná platforma s najširším pokrytím zabezpečenia a súladu s legislatívou v odbore pre aplikácie, údaje a celý rad natívnych cloudových technológií počas celého životného cyklu a naprieč hybridnými a multi-cloudovými prostrediami. Integrovaný prístup eliminuje bezpečnostné obmedzenia okolo natívnych cloudových aplikácií, namiesto aby ich maskoval, a rozbíja bezpečnostná prevádzková sila počas celého životného cyklu aplikácie, čo umožňuje prijať DevSecOps a lepšiu odozvu na meniace sa bezpečnostné potreby natívnych cloudových aplikácií.

Sťahovanie

Týmto súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov zahŕňajúcich moje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo na marketingové účely (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) spoločnosťou CLICO Sp. z o.o. Spoločnosť CLICO môže moje osobné údaje na vyššie uvedené účely odovzdať svojim spoločnostiam a spoločnosti Palo Alto Networks. Podrobné pravidlá o spracovaní osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.