SOC zajtrajška aktívny už dnes

Detekcia, prevencia a automatizácia na základe umelej inteligencie.

Zúčastnite sa nášho webinára


Zabezpečte vašu budúcnosť

Cortex™ je, vo svojej triede, najkomplexnejšia sada produktov pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá podnikom poskytuje najlepšie možnosti detekcie, vyšetrovania, automatizácie a odozvy na bezpečnostné incidenty.

AutoFocus
Cortex Data Lake
Lake Cortex XDR
Cortex XSOAR

Viac informácií

Ebook: Služba optimalizácie bezpečnostných operácií pre Cortex XDR

Automatizujte detekciu hrozieb a zrýchlite vyšetrovanie.

Ebook: Cortex XDR Managed Threat Hunting

Prvá služba lovu hrozieb v tomto odvetví fungujúca naprieč údajmi z integrovaných koncových bodov, sietí a cloudov.

Ebook: Cortex XDR na analýzu sieťovej prevádzky

Ulovte a zastavte útočníkov vo vašej sieti pomocou analytiky založenej na umelej inteligencii.

Ebook: Posilnenie zabezpečenia vášho koncového bodu: Upgradujte na Cortex XDR

Cortex XDR™ vám poskytne všetko, čo potrebujete na zabezpečenie vašich koncových bodov, s najlepšou ochranou koncových bodov vo svojej triede, ovládaním zariadení, šifrovaním disku a hostiteľskou bránou firewall v jednom odľahčenom agentovi pre koncové body.

Ebook: XDR: Extended Detection and Response – Rozšírená detekcia a reakcia

Všetko, čo potrebujete vedieť o kategórii trhu, ktorá zjednocuje informačné sily a pretvára bezpečnostné operácie.

Ebook: Cortex XDR

Chráňte celú vašu organizáciu pomocou prvej platformy pre rozšírenú detekciu hrozieb a reakcie na ne v tomto odbore.