Cortex XDR w zastosowaniach Threat Hunting

15/01/2021 10:00 - 11:30

Opis:

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z architekturą rozwiązania Cortex XDR oraz zostaną wprowadzeni do tematyki Threat Huntingu, czyli proaktywnego wyszukiwania zagrożeń w infrastrukturze IT.

Pokażemy, jak aplikacja rozszerzonego wykrywania i reakcji Cortex XDR (ang. Extended Detection and Response) umożliwia wykrycie potencjalnych problemów w sieci organizacji przez analizę procesów i danych z punktów końcowych, sieci i chmury.

W trakcie sesji przedstawimy prawdziwy incydent bezpieczeństwa analizowany w systemie Cortex XDR oraz w jaki sposób system może automatycznie zareagować i ograniczyć fazę rozprzestrzeniania się ataku. Spotkanie będzie miało charakter teoretyczno – pokazowy, w trakcie którego zostanie zaprezentowana konsola i sposób pracy z systemem. 

Prowadzący:

Michał Putała

Michał Putała, w branży Security IT od 15 lat, posiada szerokie doświadczenie z projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Pracował u czołowych integratorów IT, wdrażających technologie bezpieczeństwa w takich segmentach rynku jak SP, Finanse czy Przemysł. Od 5 lat związany z wiodącym Dystrybutorem rozwiązań IT, firmą CLICO, gdzie nadal uczestniczy w projektach bezpieczeństwa dla klientów, pełni rolę Technical Product Managera oraz jest instruktorem ATC z dziedziny rozwiązań firmy Palo Alto Networks i Imperva.  

Agenda:

 1. Wprowadzenie do Cortex XDR;
 2. Architektura Cortex XDR
  • omówienie komponentów systemu;
  • jak BIOC różni się od IOC;
  • zapoznanie z konsolą zarządzania;
 3. Studium przypadku – analiza ataku;
 4. Omówienie możliwych reakcji na atak;
 5. Podsumowanie oraz sesja Q&A.

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.