Zarządzanie tożsamością, dostępem i uprawnieniami w chmurze

Webinarium
18 stycznia 2022
10:00 – 11:30

Opis

Szanowni Państwo!

Wyzwanie zapanowania nad uprawnieniami i użytkownikami w chmurze publicznej jest bardzo złożone, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z organizacją, korzystającą z usług wielu dostawców. 

Prisma Cloud umożliwia monitorowanie oraz zaawansowaną analizę mozaiki składającej się ze składowych struktury IAM (Identity and Access Management) – użytkowników, ról, grup, polityk dostępu etc. Dzięki narzędziu od Palo Alto Networks, możemy wdrożyć odpowiednie standardy lub własne polityki IAM, a także załatać luki bezpieczeństwa powstałe na skutek zbyt szerokich uprawnień, pozostałości historycznych lub błędów logicznych. 

Prisma Cloud w swojej analizie może uwzględniać również dane od dostawców tożsamości (IdP).

Zapraszamy na webinarium, w trakcie którego porozmawiamy o zarządzaniu tożsamością, a także o dostępie i uprawnieniach w chmurze.

Agenda

  1. Architektura narzędzia Prisma Cloud;
  2. AM – wprowadzenie;
  3. Monitorowanie i analiza IAM;
  4. Zarządzanie IAM z Prisma Cloud;
  5. Akcje naprawcze.

Prowadzący

Tomasz Wojtas

IT Security Consultant, CLICO

Grupa docelowa:

Inżynierowie i konsultanci ds. bezpieczeństwa, dyrektorzy ds. bezpieczeństwa, kierownicy zespołów i projektów, zespoły SOC, administratorzy środowisk chmurowych, cloud architekci, projektanci/architekci aplikacji, pre-sales engineers.

Zapraszamy,
CLICO & PALO ALTO NETWORKS