Zwiększ bezpieczeństwo stacji końcowych: Zacznij korzystać z Cortex XDR

Opis:

Cortex XDR ™ daje Ci wszystko, co jest potrzebne do zabezpieczenia stacji końcowych, z najlepszą w swojej klasie ochroną, kontrolą urządzeń, szyfrowaniem dysków i zaporą sieciową hosta w jednym lekkim agencie dla komputerów i serwerów.

Jeśli masz już zaawansowaną ochronę punktów końcowych Traps ™, jesteś uprawniony do aktualizacji do Cortex XDR Prevent bez dodatkowych kosztów. Cortex XDR eliminuje złośliwe oprogramowanie, exploity i ataki bezplikowe dzięki zupełnie nowym mechanizmom ochrony stacji końcowych, w tym przebudowanemu lokalnemu silnikowi analitycznemu, który wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz opartą na chmurze behawioralną ochronę przed zagrożeniami. Agent Cortex XDR integruje się z WildFire®, czyli zaawansowaną usługą klasy SandBox, aby skoordynować zapobieganie złośliwemu oprogramowaniu w całej sieci, na stacjach roboczych i w chmurze.

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.