Zarządzanie bezpieczeństwem sieci z PANORAMA w skrócie

Panorama – więcej niż tylko centralne zarządzanie.

Termin „bezpieczeństwo sieci” stał się synonimem złożonej architektury teleinformatycznej, a także koszmarów administracyjnych i zwiększonej ekspozycji na zagrożenia.

Mnogość wdrożeń punktów egzekwowania bezpieczeństwa, zróżnicowane konsole zarządzania oraz złożone i przestarzałe reguły polityk bezpieczeństwa rozproszone w wielu miejscach sprawiają, że efektywne zarządzanie tymi sieciami jest prawie niemożliwe. Wiele organizacji uznało ten koszmar zarządzania za status quo i uważa, że ​​wzniesienie się ponad to jest niemożliwe.

Rozwiązanie do zarządzania bezpieczeństwem sieci Panorama™ zapewnia łatwe do wdrożenia, skonsolidowane tworzenie polityk i zarządzanie nimi. Skonfiguruj i kontroluj Palo Alto Networks Next-Generation Firewall (NGFW) centralnie z wiodącymi na rynku funkcjonalnościami i optymalną bazą reguł oraz uzyskaj wgląd w zagrożenia w całej sieci.

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.