Sekundy mają znaczenie

Opis:

Zapobieganie nieznanym zagrożeniom dzięki wbudowanemu uczeniu maszynowemu

Każdego roku pojawiają się miliony nowych cyberzagrożeń, a organizacje nieustannie starają się im zapobiegać. Wykorzystując zasoby w chmurze, automatyzację i inne techniki, dzisiejsi przeciwnicy mają pewne istotne zalety: zdolność do rozprzestrzeniania ataków szybciej niż kiedykolwiek oraz możliwość wdrażania polimorficznego złośliwego oprogramowania i złośliwej zawartości, która wymyka się wykryciu dzięki ciągłym zmianom możliwych do zidentyfikowania funkcji.

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.