Prisma Saas w skrócie

Opis:

Prisma SaaS jest odpowiedzią na wyzwania związane z koniecznością kontroli użytkowania aplikacji z chmury przez pracowników, którzy nie są świadomi ryzyk cybernetycznych.

Oferując zaawansowaną ochronę danych ijej spójność pomiędzy aplikacjami, Prisma ™ SaaS kontroluje ryzyko. Jest odpowiedzią na konieczność stosowania brokera zabezpieczeń dostępu do chmury (CASB – Cloud Access Security Broker) i zapewnia zaawansowane możliwości wykrywania ryzyka, zapobiegania utracie danych, zapewniania zgodności, zarządzania danymi, monitorowania zachowania użytkowników i zaawansowanego zapobiegania zagrożeniom. Teraz możesz zachować zgodność, jednocześnie zapobiegając wyciekom danych i zakłóceniom w ciągłości działalnia biznesu dzięki wdrożeniu CASB. Poznaj podstawowe informacje o Prisma SaaS.

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.