Prisma Cloud Compute w skrócie

Opis:

Odpowiedź na natywne dla chmury wyzwania bezpieczeństwa

Prisma Cloud Compute zapewnia elastyczne opcje wdrożania w celu ochrony zasobów i aplikacji niezależnie od miejsca, gdzie są wdrażane. Obrońcy – agenci wdrożeni w Twoich środowiskach – chronią samodzielne maszyny wirtualne, kontenery Docker, klastry Kubernetes, CaaS, aplikacje PaaS w usłudze Pivotal Application Service oraz aplikacje bezserwerowe. Obrońcy chronią, zezwalając wyłącznie na zaakceptowanezachowania aplikacji i zapobiegając występowaniu anomalnych działań. Podejście „defense in depth” łączy podstawowy firewall natywny dla chmury z ochroną środowiska uruchomieniowego w celu ochrony przepływów ruchu wschód-zachód i wykorzystania uczenia maszynowego do znanego zachowania aplikacji.

Prisma Cloud Compute zapewnia zarządzanie podatnościami i zgodność w całym cyklu życia oprogramowania poprzez integrację z dowolnym procesem CI, rejestrem Docker, repozytorium kodu lub środowiskiem produkcyjnym w celu ciągłego monitorowania ryzyka za pomocą potężnych czynników ryzyka i ustalania priorytetów. Funkcje kontroli dostępu klasy korporacyjnej zarządzają wszystkimi zasobami chmury w infrastrukturze obliczeniowej, kluczami, audytami Kubernetes i narzędziami polityk IAM.

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.