Panorama

Opis:

Zarządzanie, widoczność, bezpieczeństwo i automatyzacja.

Wdrożenia zabezpieczeń mogą mocno absorbować zespoły IT poprzez złożone reguły polityki bezpieczeństwa i dane z wielu źródeł. Zarządzanie bezpieczeństwem sieci Panorama ™ zapewnia łatwe do wdrożenia, skonsolidowane tworzenie polityk i funkcje scentralizowanego zarządzania. Możesz centralnie implementować nowe firewall’e i korzystać z wiodących na rynku funkcji do tworzenia skutecznych reguł bezpieczeństwa, a także uzyskać wgląd w ruch sieciowy i zagrożenia.

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.