Next Generation Firewall z technologią ML

Opis:

Przegląd funkcji zapory nowej generacji opartej na technologii ML firmy Palo Alto Networks.

Oblicze przedsiębiorstwa ulega zmianie. Ataki nieustannie i automatycznie ewoluują. Nowe urządzenia rozprzestrzeniają się szybko i niezauważalnie. Twoje potrzeby biznesowe powodują szybkie zmiany. Typowe produkty zabezpieczające wymuszają ręczne reagowanie na te zmiany, obciążając zasoby i narażając organizację.

Świat potrzebuje nowego typu zapory ogniowej – takiej, której rdzeniem jest uczenie maszynowe i analityka, zdolna do identyfikowania nowych zagrożeń, urządzeń i nie tylko, bez polegania na IOC lub sygnaturach. Musi stale aktualizować modele uczenia maszynowego, analizując dane przy użyciu nieograniczonej mocy obliczeniowej w chmurze. Musi stale gromadzić dane telemetryczne i rekomendować zmiany polityk i konfiguracji, aby zmniejszyć ryzyko i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.