CORTEX XDR

Opis:

Chroń całą organizację dzięki pierwszej na rynku rozszerzonej platformie wykrywania i reakcji na zagrożenia.

Zespoły bezpieczeństwa są zalewane nieprecyzyjnymi, niekompletnymi alarmami. Współcześnie stosowane autonomiczne narzędzia bezpieczeństwa zmuszają analityków do przechodzenia z konsoli na konsolę w celu poskładania przesłanek o zagrożeniu w jedną całość, co powoduje boleśnie powolne dochodzenia i niewykryte na czas ataki. Mimo wdrożenia niezliczonych narzędzi, zespołom nadal brakuje widoczności całego przedsiębiorstwa i dogłębnej analizy do identyfikacji incydentów. W obliczu niedoboru specjalistów zespoły ds. bezpieczeństwa muszą uprościć operacje.

Korzyści biznesowe

  1. Wykrywaj zaawansowane ataki za pomocą narzędzi analitycznych: wykrywaj zagrożenia dzięki sztucznej inteligencji, analizie behawioralnej i własnym regułom wykrywania.
  2. Zmniejsz liczbę alarmów o 98%: unikaj „zmęczenia alertami” dzięki przełomowemu ujednoliconemu silnikowi incydentów, który inteligentnie grupuje powiązane zdarzenia.
  3. Badaj osiem razy szybciej: szybko weryfikuj zagrożenia, uzyskując pełny obraz ataków z analizą przyczyn źródłowych.
  4. Powstrzymuj ataki bez obniżania wydajności: uzyskaj najskuteczniejszą ochronę stacji roboczych i serwerów dostępną dzięki lekkiemu agentowi.
  5. Maksymalizuj zwrot z inwestycji: Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę do gromadzenia i kontrolowania danych, aby obniżyć koszty o 44%.

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.