CN-Series, czyli rozwiązanie firewall dla kontenerów

Opis:

Zapobiegaj zagrożeniom w środowiskach Kubernetes dzięki wiodącej na rynku technologii firewall nowej generacji.

CN-Series od Palo Alto Networks jest pierwszą dostępną na rynku technologią firewalli nowej generacji dostarczaną w formie kontenera i natywnie zintegrowaną z Kubernetes®. Kontener zapory ogniowej zapobiega rozprzestrzenianiu się zagrożeń sieciowych w filtrując ruch sieciowy na bazie przestrzeni nazw Kubernetes.

Zapory ogniowe CN-Series zapewniają:

  • Zapobieganie zagrożeniom i zaawansowane usługi bezpieczeństwa sieci w celu ochrony przestrzeni nazw Kubernetes i ich składowych
  • Automatyczne wdrażanie i konfiguracja za pośrednictwem Kubernetes zapewnia bezproblemowe bezpieczeństwo sieci
  • Widoczność natywnych metadanych Kubernetes (np. przestrzeni nazw, nazewnictwa podów, czy usług) dla kontekstowych zasad bezpieczeństwa
  • Scentralizowane zarządzanie dzięki Panoramie

Zarejestruj się

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „CLICO”) – CLICO Sp. z o.o., Oleandry 2, 30-063 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000107000 oraz numerem NIP: w zakresie: imię i nazwisko, adres email lub telefon, w celach marketingowych, przez CLICO. CLICO może przekazać moje dane osobowe dla wskazanego powyżej celu do firmy Palo Alto Networks. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są polityce prywatności.