Ebook: Prisma Cloud Compute Edition v kostce

Popis:

Prisma Cloud Compute Edition poskytuje flexibilní možnosti nasazení k ochraně vaší práce a aplikací, ať už se rozhodnete je nasadit kdekoli. Agenti Defenders nasazení ve vašich prostředích chrání samostatné virtuální stroje, Docker kontejnery, Kubernetes klastry, CaaS, aplikace PaaS v Pivotal Application Service a aplikace bez serveru. Defenders chrání sledováním chování aplikace a zabraňují výskytu neobvyklých akcí. Hloubková ochrana kombinuje základní nativní cloudovou bránu firewall s běhovým prostředím ochrany, aby chránila provozní toky mezi východem a západem a využila strojové učení pro známé chování aplikací.

Prisma Cloud Compute Edition poskytuje správu zranitelnosti a souladu s legislativou po celý životní cyklus softwaru tím, že ho integruje s jakýmkoli procesem CI, Docker registrem, úložištěm kódů nebo produkčním prostředím, aby bylo možné nepřetržitě monitorovat riziko pomocí silných rizikových faktorů a stanovení priorit. Funkce řízení přístupu na podnikové úrovni řídí všechny cloudové prostředky napříč výpočetní infrastrukturou, tajnými kódy, audity Kubernetes a nástroji IAM.

Stahování

Tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve formě mého jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla pro marketingové účely (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) společností CLICO Sp. z o.o. Společnost CLICO může předat mé osobní údaje pro výše uvedené účely svým společnostem a společnosti Palo Alto Networks. Podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.