Ebook: Prisma Cloud v kostce

Popis:

Prisma Cloud je komplexní nativní cloudová bezpečnostní platforma s nejširším pokrytím zabezpečení a souladu s legislativou v oboru pro aplikace, data a celou řadu nativních cloudových technologií během celého životního cyklu a napříč hybridními a multi-cloudovými prostředími. Integrovaný přístup eliminuje bezpečnostní omezení kolem nativních cloudových aplikací, místo aby je maskoval, a rozbíjí bezpečnostní provozní sila v celém životním cyklu aplikace, což umožňuje přijetí DevSecOps a lepší odezvu na měnící se bezpečnostní potřeby nativních cloudových aplikací.

Stahování

Tímto souhlasím se zpracováním mých osobních údajů ve formě mého jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla pro marketingové účely (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) společností CLICO Sp. z o.o. Společnost CLICO může předat mé osobní údaje pro výše uvedené účely svým společnostem a společnosti Palo Alto Networks. Podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů.