Интелигентни решения за мрежова сигурност, достъпни днес!

Време е за промяна на правилата в киберсигурността. Добре дошли в ерата на интелигентните решения за мрежова сигурност.


Защита на организацията

Palo Alto Networks Strata™ Firewall Platform – последователно, интегрирано и ефективно решение за мрежова сигурност с избор от физически, виртуални или базирани в облак устройства.

Next-Generation Firewall
App-ID
Content-ID
User-ID
Panorama
DNS Security
Threat Prevention
URL Filtering
WildFire
IoT Security
GlobalProtect
SD-WAN

Научете повече

Ebook: Контейнерна защита серия CN

Предотвратете заплахите в Kubernetes среди с вадещата в индустрията Защитна стена от следващо поколение.

Ebook: Защитна стена от следващо поколение с технология за машинно самообучение

Преглед на функционалностите на машинно обучаваните защитни стени от следващо поколение на Palo Alto Networks

Ebook: Значението на секундите

Предотвратяване на заплахи с вградено самообучение на системата

Ebook: Next-Generation Firewalls for dummies

A clear guide to the complex issues of NGFW.

Ebook: Panorama

Управление, прозрачност, защита и автоматизация.