Съвременният облак защитен от заплахите на бъдещето

Prisma Cloud 2.0 – единствената цялостна платформа за защита на облачни инфраструктури.


Защита на облачната инфраструктура

Prisma™ – най-пълната защита на облачни инфраструктури, която се предлага в момента. Оптимизирайте и ускорете работните процеси с продуктовия пакет проектиран да защитава съвременната информационна среда.

Prisma Access
Prisma Cloud
Prisma SaaS
Data Loss Prevention

Научете повече

Ebook: Преодоляване на предизвикателствата за защита на данните в облака

Как решението за предотвратяване на загуба на данни (DLP) може да направи защитата на Вашата информация по-лесна за управление и да гарантира, че е защитена.

Ebook: Prisma Access

Какво прави Prisma Access различен?

Ebook: Prisma Cloud – обобщение

Prisma Cloud е облачна платформа за сигурност, която предлага комплексна защита, проверка на съответствие и прилагане на политики за сигурност на ниво приложения, данни и облачни инфраструктури, покривайки целия жизнен цикъл на изграждане, в хибридни и мулти-клауд среди.

Ebook: Prisma Cloud Compute Edition – обощение

Prisma Cloud Compute Edition предоставя гъвкави опции за внедряване, позволяващи защита на вашите приложения, независимо от разположението.

Ebook: Защита на отдалечените работни точки с Prisma Access

Prisma Access на Palo Alto Networks е решение за сигурен достъп и надеждно свързване на потребителите с корпоративните приложения и услуги, без значение от местоположението, независимо дали в публични или частни облачни структури, в център за данни или интернет.

Ebook: Prisma SaaS: Обобщение

Предлагайки усъвършенствана защита и последователност на действията между приложенията, Prisma SaaS ограничава риска.