Електронна книга: Значението на секундите

Описание:

Предотвратяване на заплахи с вградено самообучение на системата

Милиони киберзаплахи възникват всяка година, а компаниите в сектора са в постоянна надпревара за тяхното предотвратяване. Използвайки облачните ресурси, автоматизация и други техники съвременните атакуващи се радват на предимства като: възможността да разпространяват атаките по-бързо от всякога, способността да разполагат полиморфен злонамерен софтуер и зловредно съдържание, което избягва откриването променяйки постоянно своите идентифицируеми характеристики.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.