Електронна книга: Защита на отдалечените работни точки с Prisma Access

Описание:

Prisma Access на Palo Alto Networks е решение за сигурен достъп и надеждно свързване на потребителите с корпоративните приложения и услуги, без значение от местоположението, независимо дали в публични или частни облачни структури, в център за данни или интернет. Разработен като облачна услуга Prisma Access може да инспектира трафика на всички портове и протоколи. Предоставя набор от услуги включително SSL декриптиране, цялостна защита от рискове и заплахи, тестване в защитена среда (sandboxing), защита от загуба на данни (DLP), достъп до мрежата с нулево доверие (ZTNA) и др.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.