Електронна книга: Panorama – управление на мрежовата сигурност в един поглед

Описание:

Терминът „мрежова сигурност“ се превърна в синоним на комплексната мрежова архитектура, който обхваща кошмарното администриране и повишения риск от заплахи. Множеството елементи, внедрени в структурата за сигурност, различните конзоли за администриране и сложните и остарели политики правят почти невъзможно ефективното управление на тези мрежи. Много организации приемат подобно администриране като статукво, а надграждането и оптимизирането за невъзможно. Решението за мрежово администриране Panorama предоставя възможност за лесно създаване, прилагане и управление на политики. Настройвайте и контролирайте защитните стени от следващо поколение на Palo Alto Networks централизирано, с функционалностите на водеща технология и ефективната база от правила, за да разкриете всички уязвимости и заплахи във Вашата мрежа.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.