Електронна книга: Преодоляване на предизвикателствата за защита на данните в облака

Описание:

Как решението за предотвратяване на загуба на данни (DLP) може да направи защитата на Вашата информация по-лесна за управление и да гарантира, че е защитена.

Обемът от данни нарасна бързо в последните години. Увеличава се скоростта на натрупване, обемът и разнообразието на информация, както и нейната сложност. В резултат на това стратегиите за защита се прилагат по-трудно и често са неефективни. За това допринася и фрагментирания характер на информацията, както и прилагането на стари решения за защита на данни.
Наличието на остарели и неефективни наследени решения е по-добре от липсата на такива. В крайна сметка нарушените масиви от данни или санкциите за неспазване на политиките за съхранение спазване може да навреди на бизнеса. Организациите продължават да използват съществуващите си решения, отделяйки допълнително време, пари и усилия за решаване на подобни сложни проблеми.

Това, от което се нуждаят организациите, е решение за защита създадено за съвременните условия – решение от следващо поколение, което открива и защитава всички чувствителни елементи, независимо къде съществуват и как работят. Тази електронна книга обяснява как решението за предотвратяване на загубата на данни (DLP) може да направи данните по-лесна за управление и да гарантира тяхната защита.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.