Next-Generation Firewalls for dummies

Описание:

„Защитни стени от следващо поколение за начинаещи“ съдържа шест глави, които изследват комплексността на съвременната мрежова сигурност (Глава първа), развитието на заплахата (Глава втора), недостатъците на традиционните защитни стени и други решения за мрежова сигурност (Глава трета), разширените възможности на Защитните стени от следващо поколение на Palo Alto Networks (Четвърта глава), инсталиране на защитните стени на PAN (Глава 5), и как да разчитаме информацията в платформата (Глава 6).

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.