Електронна книга: CORTEX XDR

Описание:

Защитете цялата инфраструктура на организацията с първата платформа за детайлно разследване и реакция.

Екипите отговорни за киберсигурността на организациите са претрупани от неточни и непълни сигнали. Настоящите средства за разследване принуждават анализаторите да наблюдават различни конзоли, за да обединяват и свързват събития, което води до болезнено бавни разследвания и пропуснати атаки. Въпреки множеството внедрени инструменти, забавянето при извършването на задълбочен анализ е основна пречка за откриването на заплахите. Изправени и пред недостиг на специалисти, екипите са принудени да опростят операциите.

Бизнес ползи:

  • Откриване, чрез анализ, на комплексни атаки: разкривайте атаките с помощта на управляван от изкуствен интелект способ за анализ на поведението и персонализирани правила за разпознаване.
  • Редуциране на сигналите с 98% чрез уникалния унифициран алгоритъм за прилагане на интелигентно групиране.
  • Разследване с осем пъти по-добра скорост чрез бърза и цялостна проверка, анализираща развитието на атаката и първоизточника.
  • Спиране на атаките без влошаване на производителността: получавате най-ефективната и лека защита на крайни точки.
  • Максимална възвръщаемост на инвестициите и намаляване на разходите с 44% чрез използване на съществуващата инфраструктура за събиране и контрол на данни.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.