Електронна книга: Подсилете защитата на крайните точки, като надградите до Cortex XDR.

Описание:

Cortex XDR Ви дава всичко, от което се нуждаете, за да защитите своите крайни точки с най-добрата в своя клас концепция за управление на устройства и защитна стена, комбинирани в лек и бърз агент.

В случай че имате вече детайлната защита на крайните точки – Traps, Вие имате право да надградите към Cortex XDR защитата без допълнителни такси. Cortex XDR елиминира злонамерен софтуер, възможностите от възползването в пропуски в системите и безфайлови атаки с нов подход в защитата на крайни устройства включително и с обновен локален агент задвижван от изкуствен интелект, и облачно базирана защита.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.