Електронна книга: Prisma Cloud – обобщение

Описание:

Prisma Cloud е облачна платформа за сигурност, която предлага комплексна защита, проверка на съответствие и прилагане на политики за сигурност на ниво приложения, данни и облачни инфраструктури, покривайки целия жизнен цикъл на изграждане, в хибридни и мулти-клауд среди. Интегрираният подход елиминира ограниченията за защитата на сложни облачни архитектури вместо да ги маскира, премахвайки проблемите в сигурността през целия жизнен цикъл на разработката, позволявайки на DevSecOps да подобрят своите възможностите за отговор на променящите се нужди за защита на облачните архитектури.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.