Електронна книга: Контейнерна защита серия CN

Описание:

Предотвратете заплахите в Kubernetes среди с вадещата в индустрията Защитна стена от следващо поколение.

Серията CN на Palo Alto Networks e първата в индустрията Защитна стена от следващо поколение, разработена за контейнерна среда и интегрирана с Kubernetes®. Технологията предотвратява разпространението на мрежови заплахи в границите на Kubernetes®.

CN серията на защитни стени предоставя:

  • Предотвратяване на заплахи и подобрена мрежова сигурност в границите на Kubernetes® пространствата;
  • Безпроблемна мрежова сигурност с автоматичното внедряване и конфигуриране в Kubernetes®;
  • Видимост в първичните метаданни на Kubernetes® и контекстно базираните политики за сигурност;
  • Централизиран мениджмънт с Panorama.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.