Електронна книга: Защитна стена от следващо поколение с технология за машинно самообучение.

Описание:

Организациите се променят. Атаките се трансформират непрекъснато. Новите устройства се увеличават и разпространяват бързо, а бизнес потребностите Ви тласкат към нови промени. Стандартните решения за сигурност Ви принуждават да реагирате ръчно, напрягайки ресурсите си и излагайки поверената Ви инфраструктура на риск.

Светът се нуждае от нов тип защитни стени, обучавани машинно, с вградени в ядрата технологии за анализ, способни да идентифицират нови заплахи и да разпознават нови устройства без подписи или пръстови отпечатъци. Устройства, които актуализират моделите на самообучение и анализ непрекъснато, използвайки неограничена облачна изчислителна мощност, постоянно събирайки телеметрия и генерирайки препоръки в политиките, с цел намаляването на шансовете за грешка.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.