Електронна книга: Prisma SaaS: Обобщение

Описание:

Предлагайки усъвършенствана защита и последователност на действията между приложенията, Prisma SaaS ограничава риска. Решението отговаря на нуждите на Вашия брокер за достъп до облачната инфраструктура (CASB) и осигурява усъвършенствани възможности за оценка на рисковете, предотвратяването на загуба на данни, осигурява съответствие с политиките за сигурност, управление на данните, наблюдение на потребителското поведение и комплексна защита. С негова помощ Вие спазвате съответствие с установените политики, предотвратявате загубите на данни и избягвате нарушаване на работните процесите в компанията чрез внедряване на CASB в множество режими.

Изтегли

С настоящото се съгласявам с използването и обработката на моите лични данни: име, фамилия, имейл адрес и телефон за маркетингови цели. (Член 6, Параграф 1, буква „а“ от ОРЗД) на CLICO Sp. z o.o. (CLICO), Oleandry 2, 30-063 Краков. CLICO може да предоставя моите данни, за посочените по-горе цели, до компаниите в портфолио си, и до Palo Alto Networks. По-подробна информация за употребата на личните данни може да намерите в политиката за поверителност.